Rubriigiarhiiv: Näitused

õppimise kunst ja teised kunstid

ÕPPIMISE KUNST JA TEISED KUNSTID
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses 18.11 – 06.12.2015
Õppimise kunst on mõeldud inspireerima kõiki, kes on seotud õpetamise või õppimisega koolides, huvikoolides, vabahariduses jm. Kuna pilootprojekt seob
õppimist kunstiga, siis on hea võimalus kohapeal proovida, kuidas loominguliselt õppida või õpetada läbi kaunite kunstide. Võimalus on kasutada draamat, heli,
mängu ja erinevaid kujutava kunsti vahendeid ning teha tulevikus koostööd kunstnike ja esinejatega. Oodatud on ka osalejad, kes tahaksid lihtsalt tutvust teha
erinevate kunstidega või otsivad rõõmu ja inspiratsiooni. Info ja registreerimine: Kairi Orgusaar, 53403124, kairi [dot] orgusaar [at] mail [dot] ee
 16.00 eleOnora ja Erki Kannuse HÄÄLE JA HELIDE IMPROVISATSIOONILINE KONTSERT
ELEONORA TIKAS, kunstnikunimega eleOnora, on häälekunstnik ja laulja. Viimasel aastal on tema loomingulises sfääris esiplaanil olnud tegevus eksperimentaalse bluusi duos Ringhold.
Enne seda tegutses ta põhiliselt hääleimprovisatsiooni ning erinevate hääletehnikate tundmaõppimisega. https://soundcloud.com/ringhold
ERKI KANNUS – kunstnik, kes väljendab end mitmes eri meediumis, sh maal, video, installatsioon jne. Viimase aja tööd on fookusega heli tekitamisel ja kuulatamisel. Õpetanud EKAs aastatel
2002-2010. Kaubamärgi EKDesign all tegev ürituste kujundamise alal.
 16.30 Õppimise kunstide vaba lava ideed tutvustab TLÜ emeriitprofessor ja Eesti Haridusfoorumi asutajaliige Viive-Riina Ruus
Näituse “ ÕPPIMISE KUNST“ avamine ja kursuste tutvustus.
 17.30 Alide Zvorovski ja Katri Pekri performance VALGUSE VARJUD – varjude mäng liikuval pildil. Erinevate kunstivormide koostoimel loodud
vaatemäng, milles kohtuvad liikuv pilt, vari ja inimene. Moodustuvad kihid, avanevad uued reaalsused. Kahe kunstnik Alide Zvorovski ja Katri Pekri ühistöö, kus
segunevad kujutava ja nukukunsti elemendid ning sünnib kohaspetsiifiline vaatemäng. Lühi-performance´i eesmärgiks on panna mõtlema küsimusele: kuidas
jõuab idee A4 paberilt ruumilisse maailma või teisisõnu, kuidas lihtsate vahenditega oma ideid väljendada, teoks teha? Kunstnike varasem koostöö:
www.emotsionaalsedmaastikud.wordpress.com  ALIDE ZVOROVSKI on kujutav kunstnik, keda inspireerivad keskkonnaspetsiifilised dialoogid indiviidi ja looduse vahel ning
moonutatud elukeskkonnaga industriaalmaastikud. Ta on kannustatud küsimustest “miks?” ja “kuidas” mõjutavad erinevad keskkonnad inimese mõtlemist, reaktsioone, emotsioone ja
vastuvõtlikkust. Lõpetanud EKA maaliosakonna 2007. aastal. Noore kunstniku preemia 2007. a. Tegev TAKKK Kunstikeskuses.  KATRI PEKRI on nukukunstnik, -näitleja (NUKU), kelle
kireks on loomine materjalide kaudu. Ta on võlutud lihtsusest ja asjade multifunktsionaalsusest ning loometöös kannustab teda küsimus: kuidas leida minimaalsete vahenditega maksimaalset
paljusust ehk ühe materjali mustmiljon nägu? Kirg materjalide vastu pärineb TTÜ Materjalitehnoloogia õpingutelt ning vorm ja laad tegutsemiseks Turu Kunstiakadeemia nukukunsti õppest.
 KUNSTITERAAPIA  Jarõna Ilo  21.11.2015 kell 14.00 – 17.00  Visuaalne vestlus värvide ja joonistusvahenditega laseb mõttel rännata abstraktsetel
radadel. Kogetakse värvide emotsionaalset mõju ja vaba loomise lendu. See on maailm, kus kõik on võimalik – täpikesest võib alata lugu. Tuntud kunstnik ja joonistusõpetaja Jarõna
Ilo aitab loodut tõlgendada ja lõpuni viimistleda. Õpitakse värvide segamist ja analüüsitakse kompositsiooni mõju pildi sisule. Grupi suurus 12 – 20 inimest, sihtgrupiks nii õpilased kui
õpetajad ja muidu teemast huvitatud inimesed. Osalustasu 10 € (kui soovitakse tulla terve klassiga, siis koos õpetajaga)  JARÕNA ILO on kunstnik ning raamatuillustraator. Ta on
õppinud Kiievi Tööstusgraafika Tehnikumis, Praha Filmiakadeemias ja lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia. Olnud aastaid Eesti Kunstiakadeemia joonistuskateedri õppejõud. Lisaks on ta joonistamist
õpetanud Vanalinna Hariduskolleegiumis, Euroülikoolis ja Austraalia Rahvuslikus Ülikoolis Canberras.
. PROTSESS-DRAAMA TÖÖTUBA  Katrin Nielsen  24.11.2015, kell 15.00 – 18.00  Töötuba tutvustab haridusliku draama üht töövormi –
protsessdraamat, milles loovate ja draamategevuslike ülesannete kaudu luuakse mingit teemat või lugu uuriv või valgustav õppeprotsess. Õppimiste keskmes on ühiste tähenduste
otsimine ja nende jagamine teatrikeeles. Tegemist on osalusteatriga ja selline töövorm on välja kujunenud Inglismaal. Koolitusel tutvustatakse ka Allan Owensi ja Keith Barberi
tõlkeõpikut „Draamakompass. Protsessdraama käsiraamat“ (2015). Käsiraamatu on kirjutatud just koolikonteksti silmas pidades. „Draamakompass“ draamapedagoogiliseks
alusmaterjaliks loovmeetodite rakendajatele ja õppijatele mistahes elualal. Grupi suurus 12 inimest. Segagrupp, nii õpetajad kui õpilased alates 7.-ndast klassist. Osalustasu õpetajad 8
€, õpilased 5€  KATRIN NIELSEN – draamaõpetaja, TÜ VKA lektor, näitleja, lavastaja, M.A. Katrin Nielsenil on kõrgem teatriharidus ja ta on töötanud 16 aastat näitlejana Pärnu Endla teatris. TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemias õpetab ta aastast 2001 teatri- ja draama-aineid ning on ühtlasi arendanud Eestis rakendusteatri valdkonda – korraldanud rahvusvahelisi konverentse, koolitusi ja tõlkinud
erialakirjandust. ASSITEJ Eesti Keskuse (lastele ja noortele mängivate teatrite maailmaorganisatsioon) kauaaegse juhina on ta korraldanud ja juhtinud rahvusvahelisi teatrifestivale, konverentse,
seminare, töötubasid, millest ka ta ise on ammutanud nii palju kui võimalik.
.
 SÕNALINE ENESEVÄLJENDUS  Mathura (Margus Lattik)  25.11.2015, kell 15.00 – 18.00  Tund kutsub meid mõtlema sõna tähendusele ja kaalule
ajal, mil sõnu tähtsustatakse üha vähem – lugemine väheneb, kirjanduse roll taandub ja sõna loovast jõust räägitakse harva – ja ometigi oleme üha enam ümbritsetud sõnadest
kõikvõimalikes blogides, netikommentaarides või muus sotsiaalmeedias. Kuidas mõjutab see kõik seda, kuidas me sõnu tajume ja kasutame? Milline on meie igapäevase
keelekasutuse kvaliteet? Sõnalise eneseväljenduse tund laseb kõigil osalejatel järele proovida, millised sõnad on neile olulised, kuidas muuta ennast teistele arusaadavaks siis, kui
sõnu napib ning kuidas leida oma hääl, mis annaks öeldule eheduse ja tõepära. Grupi suurus 12 inimest, segagrupp täiskasvanud ja gümnaasiumi õpilased. Osalustasu õpilastel 5,
täiskasvanutel 7 €  MARGUS LATTIK, kirjanikunimega Mathura, on vabakutseline kirjanik ja tõlkija, Eesti Kirjanike Liidu liige, Gustav Suitsu luulepreemia laureaat. Ta on ühtlasi Tartu Ülikooli
doktorant ning on õpetanud sealsamas ingliskeelset postkoloniaalset kirjandust. Lisaks on ta täiendanud end Vrindavana Kõrgema Hariduse Instituudis Indias.
.
 LOOV LIIKUMINE – RÜTM, IMPROVISATSIOON JA HELI  Sofi Aršas ja Erki Kannus  27.11. 2015, 15.00 – 18.00  Kursusel saab õppida
oma keha paremini tunnetama ning ennast liikumise kaudu väljendama, kasutades erinevaid liikumistehnikaid, rütme ja heli. Julgustatakse oma emotsioone, mõtteid ja meeleolusid
esitama läbi tantsuliste ning pantomiimilike liikumiselementide. Kursus jaguneb kaheks osaks, mille vahepeal on väike vaheaeg puhkuseks ja aruteluks. Esimeses osas õpitakse
väljendama ja läbi mängima erinevaid situatsioone ja tegevusi, õppides ära mõningaid lihtsaid nippe ja tehnikaid, mis aitavad neid paremini keha kaudu visualiseerida. Teises osas
lisandub programmeeritud rakendus, millega saab sensori abil tekitada, lisaks jalakoputustele, ka erinevaid helisid. Kasutusele tulevad Erkki Kannuse konstrueeritud elektroonilised
pillid. Grupi suurus 12 inimest. Segagrupp täiskasvanud ja gümnaasiumi õpilased. Osalemistasu 10 € (Kaasa umbes 5cm kontsaga kingad, mis oleks samas mugavad))
 SOFI ARŠAS on tegelenud flamencotantsuga 18 aastat ja osalenud 2 aastat pantomiimistuudios. Erialalt on ta klaasikunstnik ja tema viimase aja loomingu huviorbiidis on erinevate
tunnetuskogemuste väljendamine läbi erinevate meediate omavahelise integreerimise. Kuna Sofi Aršas on paralleelselt tegelenud nii tantsu kui visuaalkunstiga, siis järjest enam huvitab teda nende
kunstiliikide ühendamine. Ta on osalenud näitustel alates 1993 aastast ja esinenud flamencotantsuga aastast 2000.
 LIIKUMISKUNST  Kaspar Aus  28.11.2015, kell 15.00 – 18.00  Töötoas õpitakse oma keha kasutama dialoogipartnerina ja sellest suhtest tekkiva
loomingulise väljendusena. Ei ole oluline, millist kehaliikumise stiili või tehnikat keegi valdab või mitte. Oluline on see, kuidas inimene on hetkes koos teistega, kuidas ta leiab end olevat
millise tähenduse ta oma olemise seisundile ise omistab. Grupi suurus 10 inimest, segagrupp täiskasvanud ja gümnaasiumi õpilased Osalustasu õpilastel 5, täiskasvanutel 7 €
 KASPAR AUS on koreograaf ja kunstnik, kes on omandanud tantsualased teaduskraadid Tallinna Ülikoolis. Viimased kuus aastat on ta töötanud vabakutselise kunstnikuna nii Eestis, Iirimaal kui
Kreekas. Kaspar Aus: „ Mind on alati huvitanud keha ja selle olemine ruumi. Olen püüdnud keha tajumist siduda erinevate meediumitega nagu joonistamine, video, tants ja heli. Praegu huvitab mind
vaikuse dialoog ja sellest kasvav mälu, mis omakorda areneb sotsiaalseks ja tundlikuks kehaks.“
 LOOVJOONISTUS  Margot Kask  29.11.2015, kell 15.00 – 18.00  Kursuse jooksul proovitakse läbi katsetuslikke lähenemisi joonistamisele, mille käigus
avastataks uusi võimalusi nii iseenda mõtlemise ja tegutsemise (sh kehalise liikumise) kui ka materjalide kasutusvõimaluste suhtes.Katsetatakse erinevaid meediume nagu pliiatsid,
tušš, kriidid. Kasutatakse erinevaid pintsleid ja pabereid. Grupi suurus 20 inimest. Täiskasvanud ja õpilased alates 7.-ndast klassist. Osalustasu 10 €
 MARGOT KASK on kunstimagister foto erialal (Eesti Kunstiakadeemia, 2009); lisaks omab ta bakalaureusekraadi ka graafika erialal (samas, 1999). Õpetab Tallinna Ülikooli kunstiosakonnas
kompositsiooni, joonistamist, fotot ja teisi loomingulisi aineid, Eesti Kunstiakadeemias fotot ja Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstikoolis joonistamist ja fotot. 1995. aastast alates on ta esinenud ka
näitustel, 1996. aastast on kureerinud umbes kümmet grupinäitust.
 VALGUSEGA VOOLIMINE  Igor Ruus  05.12.2015, kell 15.00 – 18.00  Kui voolimisest räägitakse, siis lähtematerjalina peetakse enamasti ikka silmas
plastilisi materjale nagu plastiliin, savi, vedel kuumutatud klaas vmt. Samas unustatakse, et valgus on üks põnevamaid voolimise vahendeid ja ta toimetab enamasti inimeste tahte
vastaselt, „nii nagu jumal juhatab”. Selleks, et aru saada, kuidas valgus voolib ja mida valguse abil teha saab, ongi loodud käesolev kursus: „VALGUSEGA VOOLIMINE“ –
kolmemõõtmeliste objektide eripärade rõhutamiseks. See on füüsika alustele rajatud kursus, mis jõuab välja fotograafia, filmikunsti, maalikunsti ja miks ka mitte skulptuurikunsti
põhimõteteni. Grupi suurus 20-30 inimest. Avatud kõigile alates 7.-ndast klassist kuni täiskasvanuteni. Osalemine TASUTA. Kaasa võtta fotoaparaat, kellel on.
 IGOR RUUS on õppinud Moskvas Üleliidulises Riiklikus Kinematograafiainstituudis (ÜRKI), mille lõpetas autor-operaatori erialal. Aastatel 1984–1991 töötas operaatorina

Kohtumispaik 58° 56′ N, 24° 53′ E

kohtumispaikKehtna valla kunstnike ülevaatenäitus KOHTUMISPAIK 58° 56′ N, 24° 53′ E,
toimub 11.-23. septembril Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses (Tallinna mnt 3B, Rapla).
Osalevad Kehtna vallas elavad, siin sündinud või muul moel Kehtna vallaga seotud kunstnikud. Oma loomingut esitlevad siinsed tuntud kunstnikud Saima Randjärv, Margit Terasmees, Mart Reino, Made Balbat, Mathura, Liisimari Randjärv, Herbert Orgusaar ja Kairi Orgusaar. Üllatuseks on ehk vanema põlvkonna maalija Vladimir Erm, kelle suvekodu ja ateljee asuvad Palukülas. Kehtna vallas sündinud, kuid praeguseks mujal tegutsevatest kunstnikest on esindatud Urmas Puhkan (keraamik, s. Nadalama külas), Eda Kommitz (teatrikunstnik, s. Kalbu külas), Markus Tõnisson (graafiline disainer, s. Lelles).
Näitus kinnitab tõsiasja, et Kehtna vallas elab ning siit on välja kasvanud mitmeid suurepäraseid kunstnikke ning pakub võimaluse heita pilk nende viimaste aastate loomingule

Rait Rosin “Kurb naine või rõõmus mees, miks siis niimoodi kohe?”

Rait Rosin plakatRait Rosina maalide näitus “Kurb naine või rõõmus mees, miks siis niimoodi kohe?”
Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuses 15.-30. oktoobril 2015, avamine neljapäeval 15. oktoobril kell 17.00.
Näitus on naiste ja meeste lugudest, nende kahe poole olemisest teineteise suhtes. Siin põimuvad arusaamad soorollidest ja äratundmine selle rollijaotuse tinglikkusest. Just variatiivsus meeste ja naiste hulgas on põhjuseks, miks enese koha leidmine ühiskonnas on huvitav ja mõnikord ka raskendatud. Näen eksistentsiaalseid küsimusi võtmena individuatsiooni protsessile. Inimesed on eeldatavalt võrdsed, kuid sellegipoolest omame endile ainuomaseid iseloomujooni. Ühiskonna ootustele vastutulev elamise reeglitega kohanemine käib läbi enesemääramise. Individuaalne omapära võiks olla siin isikliku väljenduse sisuliseks kaalutluseks.
Rait Rosin on tegelenud peamiselt filosoofiliste teemadega nagu kehalisuse kogemused läbi kunsti väljendusvormide ja pragmatistliku esteetika sõlmprobleemid. Tema kunsti väljendusvahendisteks on olnud peamiselt maalikunst ja tegevuskunst. Rait Rosin õpib sellest aastast Eesti Kunstiakadeemias Kunsti ja Disaini eriala doktorantuuris. Tema töödega võib tutvuda kunstniku kodulehel:www.pragmatist.ee
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Avatud T-P 15.00-18.00, Tallinna mnt. 3b, Rapla

Ühe öö unenägu

Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse maaliõpilased kutsuvad näituse

ÜHE ÖÖ UNENÄGU

avamisele neljapäeval 30. aprillil 2015 kell 18.00

Näitus on kui sukeldumine unenägude maailma. Iga öö on erinev. Iga unenägu on erinev. Iga unenägija on erinev. Kumb on reaalsem – öö või päev, unenägu või ärkvelolek, elu või luule? Loe edasi Ühe öö unenägu

Kohatu

KOHATUpreview-424x600EKKM RATASTEL rändnäitus “KOHATU”
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses
Näituse avamine NELJAPÄEVAL, 15. jaanuaril kell 18:00
Näitus on avatud 16. jaanuar – 15. veebruar
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus
Talinna mnt 3B (Espaki maja 3. korrus)
T-P 15.00 – 18.00
kunstnikud: EKA vilistlased, õppejõud ja tudengid Kristiina Hansen, Flo Kasearu, Eve Kask, Paul Kuimet, Marc Laimre, Tanel Rander, Tõnis Saadoja, Silja Saarepuu & Villu Plink, John Smith
kuraatorid: EKA üliõpilane Marten Esko & vilistlane Anders Härm
haridusprogramm: Anu Lüsi (Kumu Hariduskeskus)
graafiline disain: Mikk Heinsoo
tehniline tiim: Neeme Külm, Johannes Säre Loe edasi Kohatu

Üle põlve 2

Teisipäeval 15. oktoobril 2013 kell 18.00 avatakse Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses näitus “ÜLE PÕLVE 2”
Näitus on pühendatud Raplamaal tegutsenud kunstniku Leopold Teder’i auks, kelle sünnist möödus 8. juulil sada aastat.

Vanaisa loomingule sekundeerivad oma töödega lapselapsed: Jaanus Samma ja Markus Tõnisson. Loe edasi Üle põlve 2

Valgus

Fotod TIINA KÕRTSINI ÕHTULEHT

Ihad

näituse plakat IhadOlete oodatud Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusesse näituse IHAD avamisele, kolmapäeval 7. mail kell 18.00.

Läbi erinevate kunstiliste väljendusvormide on saanud nähtavaks autorite varjatud ihad.

Kunstikeskuse maalikursuse kevadnäitusel eksponeeritakse elurõõmu allikaid, alateadvuses toimuvad protsesse ning müstikat.

Näitusel osalevad: Aune Aasoja, Mikk Allas, Maiu Kangur, Agneta Kardaš, Anne Kase, Hanno Kase, Katrin Kirsipuu, Kaie Kulper, Helena Lasner, Helle Merisalu, Liis-Mail Moora, Mari Põld, Avo Päädam, Aire Saluste, Eda Taevas, Eteri Tõlgo, Irene Volk ja Marge Vonk.

Näituse kujundas Eteri Tõlgo.

Näituse avamisel esinevad performance`iga Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi teatriõppe noored.

Näitus on avatud 08. – 18. Maini, T-P kell 15.00 – 18.00 Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses, Tallinna mnt 3b (Espaki maja 3. korrus)

Käe all voogav joon

Pildistas Kaari Saarna
Mathura ja Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus esitlevad

„KÄE ALL VOOGAV JOON“

Olete oodatud raamatu esitlusele ja koopianäituse avamisele Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses 21. veebruaril kell 18.00.

Esitlusel teeb kaasa Vahur Kubja (klassikaline kitarr).

Pole just sage, et ühel Eesti kunstinäitusel kohtuksid Michelangelo, Vermeer ja Piero della Francesca ning Paul Gauguin, Edward Hopper, Edvard Munch ja Edgar Degas. Ent just sellise koosluse, ühes veel tosina nimega maailma kunstiajaloost, on valmis maalinud Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse õpilased. Näitus “Käe all voogav joon” on inspireeritud Mathura uuest samanimelisest raamatust, mis on pühendatud erinevatele autorit inspireerinud kunstnikele. Lisaks näitusega tutvumisele saab kuulata luuletusi, mõtteid raamatu ja maalide sünniloost, ning muusikat, mida esitab klassikalisel kitarril Vahur Kubja. Tegu on harukordse võimalusega näha nii palju ja nii erinevaid klassikuid elava käega maalitud koopiate kujul.

Näitusel osalevad:

Aune Aasoja, Mikk Allas, Anne-Mai Heimola, Anne Kase, Maiu Kangur, Agneta Kardaš, Katrin Kirsipuu, Eha Koit, Kaie Kulper, Helena Lasner, Mathura, Helle Merisalu, Liis-Mail Moora, Kairi Orgusaar, Kaupo Pent, Elsa Maria Poopuu, Mari Põld, Avo Päädam, Aire Saluste, Eda Taevas, Eteri Tõlgo, Krista Urvet, Irene Volk ja Marge Vonk.

Näitus on avatud kuni 9. märtsini, T –P kl. 15.00 – 18.00 Raplamaa Kaasaegse Kunsti KeskusesTalinna mnt 3b, III korrus (Espaki maja bussijaama vastas)

Toetab Kultuurkapitali Raplamaa Ekspertgrupp