Tutvustus

Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus kanti MTÜ-de registrisse 12.mail 2010. Selle tekkimiseks andis tõuke see, et Rapla Kunstiseltsi Õpikoda soovis otsi koomale tõmmata ja kunstikursusi lastele ja noortele Raplas enam mitte teha. Juhendajad, kes kursusi juhendasid pidasid aru nii enda, kui teistega ning nii jõudsid kaks (Riin Pallon ja Kairi Orgusaar) neist järeldusele, et tuleb teha midagi ise, midagi suurt ja midagi head.

Oma põhikirja kirjutasime kõik eesmärgid, mis meie jaoks on olulised.
Niisiis: RKKK eesmärgiks on inimeste kunstialase teadlikkuse tõstmine, loovuse arendamine ja kunsti propageerimine. Oma eesmärgi saavutamiseks oleme planeerinud järgmisi tegevusi:
· propageerime kunsti ja levitame kunstialast teavet ning tutvustame Eesti kaasaegset kunsti Eestis ja väljaspool Eestit
· korraldame erinevaid kultuuri- ja kunstiüritusi, sh. nii kohalikud kui rahvusvahelised sümpoosionid, näituseid, õppereisid, koolitused, kursused, töötoad jms.
· loome ja täiendame kultuuri- ja kunstiürituste ning muu kunstitegevuse jaoks vajalikke materiaalseid baase ning tugistruktuure
· teeme koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning üksikisikutega kõikidel tasanditel
· edendame koostööd eri kunstiliikide vahel: ühisprojektid nt. kaasaegse luule-, muusika- ja näitekunstiga
· loome kunstiprojekte Rapla linnaruumi või ka mujale avalikku keskkonda

Nagu lugeja juba aru saab, on meie missiooniks kunst. Loodame, et RKKK-sse leiavad tee paljud kunstihuvilised. Oleme avatud koostööle ja koosmõtlemisele:)

Jätkame joonistamis- ja maalimiskursusi lastele, noortele ja täiskavanutele. Jälgige uudised.

Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus  juhindub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist